bgb
 
 

 

 

Директор: доктор фізико-математичних наук, доцент

Юрій Олексійович Ляшенко

Адреса: б-р Шевченка, 79, навчальний корпус № 3

Телефон: (0472) 36-03-24

Офіційний сайт: physmath.cdu.edu.ua

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Матеріальна база: діють навчально-науковий центр фізико-хімічних експериментальних досліджень, науково-дослідна лабораторія математичної освіти, навчальна лабораторія інформаційно-комунікаційних технологій, наукова лабораторія автоматизації наукових досліджень, навчальна лабораторія моніторингу якості освіти, обсерваторія, 23 навчально-наукових лабораторій, 6 комп’ютерних класів.

Відомі випускники: народний учитель СРСР, директор Сахнівської школи О. А. Захаренко; академік НАН України, доктор фіз.-мат. наук, професор А. А. Мартинюк (Інститут механіки ім. С. П. Тимошенка НАН України); академік НАПН України, доктор психол. наук, професор Т. С. Яценко (ЧНУ); заслужений працівник народної освіти України, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор А. І. Кузьмінський (ЧНУ); академік Академії будівництва України та Української академії наук екологічних технологій, кандидат психол. наук, доц. М. А. Кришталь (ЧДТУ); доктор екон. наук, професор В. М. Яценко (ЧДТУ), к.ф.-м.н. В.П. Бевз (Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України), к.фіз.-мат.наук Ю. О. Бондаренко (НАН України), доктор фіз.-мат. наук В. І. Слинько (лауреат Державної премії), доктор фіз.-мат. наук Ю. О. Ляшенко (директор ННІ ФМ та КІС ЧНУ), доктор фіз.-мат. наук Т. В. Запорожець (проректор з освітньо-виховної роботи та міжнародних зв’язків ЧНУ); заслужені вчителі України — Є. П. Степко, М. І. Горбатовський, В. Г. Кулик, В. М. Пивоваров. Випускники, які захистили дисертації з фізики у відомих університетах і працюють за кордоном: В. Вовк (Цюріх, Швейцарія); С. Лєонцев (Лексингтон, США); В. Куліш (Сингапур); А. Тарановський (Лейден, Нідерланди); О. Малий (Осло, Норвегія). Навчаються в закордонних аспірантурах — К. Сопіга й І. Радченко (Сингапур), В. Турло (Діжон, Франція).

Спеціальність «104 Фізика та астрономія»

Напрями працевлаштування: науковець і вчитель; програміст у IT-компаніях; інженер; технолог із розумінням фізичних законів функціонування техніки та мікроелектроніки; креативний керівник у комунікаційній, банківській, інноваційній, страховій сферах; адміністратор; менеджер; підприємець.

Бакалавр (денна форма навчання — 50 місць), термін навчання — 4 роки.

Спеціалізація: комп’ютерні технології у фізиці. Інформатика та програмування.

Кваліфікація: бакалавр фізики та астрономії. Вчитель фізики та астрономії. Вчитель інформатики.

Тематика навчання: фізика, інформатика, програмування, астрономія, вища математика, комп’ютерне моделювання фізичних процесів, фізика англійською.

Спеціаліст (денна форма навчання — 40 місць), термін навчання — 1 рік.

Спеціалізація: комп’ютерні технології у фізиці. Інформатика.

Кваліфікація: фізик, спеціаліст із інформатики, вчитель фізики та астрономії, вчитель інформатики.

Тематика навчання: фізика матеріалів, методика навчання фізиці, астрономії та інформатиці, нерівноважна термодинаміка та фізична кінетика, комп’ютерне моделювання, електроніка, основи Web-програмування.

Магістр (денна форма навчання — 10 місць), термін навчання 1,5 року.

Спеціалізація: комп’ютерні технології у фізиці матеріалів.

Кваліфікація: магістр фізики та астрономії. Викладач вищого навчального закладу фізики. Вчитель фізики та астрономії. Вчитель інформатики.

Тематика навчання: фізика і хімія наноматеріалів, методи структурного та спектрального аналізу матеріалів, методи комп’ютерного моделювання у фізиці, педагогіка та психологія вищої школи, технічний переклад.

Спеціальність «111 Математика»

Перспективи працевлаштування: загальноосвітні та вищі навчальні заклади різних рівнів акредитації (учитель математики, учитель інформатики, викладач математичних дисциплін); науково-дослідні, банківські, фінансові, податкові установи, страхові компанії, рекламні агентства і всюди, де вимагається ґрунтовна математична підготовка та володіння комп’ютерними технологіями (аналітик, розробник математичних моделей).

Бакалавр (денна (65 місць), заочна (15 місць) форми навчання), тривалість навчання — 4 роки.

Кваліфікація: бакалавр математики. Вчитель математики.

Тематика навчання: математичний аналіз, аналітична геометрія, диференціальна геометрія, лінійна алгебра, алгебра і теорія чисел, диференціальні рівняння, теорія ймовірностей, математична статистика, функціональний аналіз, методика навчання математики, практикум розв’язування математичних задач, варіаційне числення, рівняння математичної фізики.

Спеціаліст (денна (55 місць), заочна (15 місць) форми навчання), тривалість навчання — 1 рік.

Кваліфікація: математик, вчитель математики та інформатики.

Тематика навчання: основи геометрії, методика наукових досліджень, методика навчання математики у профільній школі, шкільний курс інформатики, проективна геометрія, теорія автоматів і формальних мов, інформаційні технології та комп’ютерні мережі, статистичні методи у педагогіці та психології.

Магістр (денна (10 місць), заочна (10 місць) форми навчання), тривалість навчання — 1,5 року.

Кваліфікація: магістр математики. Викладач вищого навчального закладу. Вчитель математики та інформатики.

Тематика навчання: методика наукових досліджень, методика навчання математики у ВНЗ, сучасні проблеми математики, основи наукової комунікації іноземною мовою, математичне моделювання технологічних процесів, обробка статистичних даних, вибрані питання математичного аналізу, додаткові розділи методики навчання математики.

Спеціальність «113 Прикладна математика»

Перспективи працевлаштування: програміст, інженер з тестування програмного забезпечення, Java-програміст, програміст 1С, web-верстальник, менеджер проектів, керівник ІТ-відділу, системний адміністратор, web-дизайнер, викладач, науковий співробітник, інженер тощо.

Бакалавр (денна (45 місць) форма навчання), тривалість навчання —  4 роки.

Кваліфікація: фахівець з інформаційних технологій. Математик (прикладна математика).

Тематика навчання: програмування, об’єктно-орієнтоване програмування, програмування та підтримка веб-застосувань, операційні системи та системне програмування, паралельні та розподілені обчислення, мови програмування, алгоритми та структури даних, методи обчислень, математичне моделювання, комп’ютерні мережі, бази даних та інформаційні системи.

Спеціаліст (денна (35 місць) форма навчання), тривалість навчання — 1 рік.

Кваліфікація: прикладний математик, програміст прикладний.

Тематика навчання: інженерія програмного забезпечення, основи криптології, обчислювальна фізика, додаткові розділи методів обчислень.

Магістр (денна (10 місць) форма навчання), тривалість навчання — 1,5 року.

Спеціалізація: математичне моделювання, комп’ютерні технології.

Кваліфікація: математика (прикладна математика). Інженер-програміст. Викладач вищого навчального закладу.

Тематика навчання: інженерія програмного забезпечення, основи криптології, обчислювальна фізика, додаткові розділи методів обчислень, цифрова обробка сигналів, методика навчання математики та інформатики у ВНЗ.

Спеціальність «151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Перспективи працевлаштування: керівник малого підприємства, керівник підрозділу комп’ютерних послуг, інженер із упровадження нової техніки та технологій, інженер з організації керування виробництвом, розробник комп’ютерних програм, адміністратор баз даних.

Бакалавр (денна (40 місць), заочна (40 місць) форми навчання), тривалість навчання — 4 роки.

Кваліфікація: бакалавр з автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій. Фахівець з інформаційних технологій.

Тематика навчання: комп’ютерно-інтегровані процеси та виробництва, технічні засоби автоматизації, технологія створення програмних та інтелектуальних систем, управління інноваційними проектами, мікропроцесорна техніка, WEB-програмування, системи автоматизованого проектування, об’єктно-орієнтоване програмування.

Спеціаліст (денна (30 місць), заочна (10 місць) форми навчання), тривалість навчання — 1 рік.

Кваліфікація: інженер з комп’ютерних систем.

Тематика навчання: програмне забезпечення інформаційних систем і комплексів, програмно-технічні комплекси та промислові контролери, проектування комп’ютерно-інтегрованих систем, вибір і експлуатація систем керування автоматизованим виробництвом, автоматизовані системи контролю, технічні засоби автоматизації наукових досліджень.

Спеціальність «011 Науки про освіту» спеціалізація «Освітні вимірювання»

Вступ на основі базової вищої освіти (ступінь бакалавра) будь-якого напряму підготовки або будь-якої повної вищої освіти (ступінь спеціаліста, магістра).

Перспективи працевлаштування: науковий співробітник (інформаційна аналітика), науковий співробітник-консультант (інформаційна аналітика), аналітик консолідованої інформації, інженер з науково-технічної інформації, інспектор вищих навчальних закладів, інспектор з навчальної, виховної, методичної роботи, інспектор середніх спеціальних і професійно-технічних навчальних закладів, інспектор шкіл, інспектор-методист, викладач вищого навчального закладу.

Магістр (денна (15 місць), заочна (15 місць) форми навчання), тривалість навчання — 1,5 року.

Кваліфікація: професіонал у галузі інформації та інформаційного аналізу; інспектор навчального закладу; викладач університету та вищого навчального закладу.

Тематика навчання: комп’ютерні статистичні пакети, класичні тестові моделі та їх застосування, принципи тестування, комп’ютерні технології у тестуванні, основи конструювання тестів, інформаційно-комунікаційні технології в освіті, методологія та методи досліджень в освіті, моделі і методи IRT, математично-статистичні методи в освітніх вимірюваннях, організація дистанційної освіти в навчальному закладі.