Директор: кандидат юридичних наук, професор

Юрій Степанович Кононенко

Адреса: б-р Шевченка, 81, навчальний корпус № 1 

Телефон: (0472) 54-21-57                                                             

Офіційний сайт: econom-law.cdu.edu.ua

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Матеріальна база: понад 30 навчальних аудиторій, у тому числі: 3 комп’ютерні класи, спеціалізовані лабораторії (криміналістична, готельно-ресторанної справи); функціонує юридична клініка.

Відомі випускники: В. Майба (кандидат економічних наук, провідний економіст Національного банку України); кандидати юридичних наук О. В. Тимчук, С. В. Джолос; А. В.  Ратушна (Короп) (спеціаліст департаменту інвестиційної й інноваційної політики та зовнішньо-економічних зв’язків Черкаської ОДА); О. С. Дяченко (адміністратор готелю «Optima», м. Черкаси); М. М. Щавінська (начальник фінансового управління Драбівської РДА); І. М. Шпиця (начальник відділу правового забезпечення та кадрової роботи департаменту капітального будівництва Черкаської ОДА); О. Ю.  Громова (економіст з фінансової роботи валютних і кредитних операцій ПАТ «Азот») та інші.

Спеціальність «Економічна теорія»

Перспективи працевлаштування: центральні й комерційні банки; кредитні установи; страхові компанії й пенсійні фонди; брокерські контори; ринки цінних паперів і нерухомості; система державного управління; підприємства, фірми, організації.

Бакалавр (денна (50 місць) форма навчання), тривалість навчання 4 роки.

Кваліфікація: бакалавр з економічної теорії.

Тематика навчання: політична економія, національна економіка, мікроекономіка, макроекономіка, регіональна економіка, економіка підприємства, бухгалтерський облік, облік і аудит, маркетинг, фінансова економіка, менеджмент, фінанси.

Спеціаліст (денна (25 місць) форма навчання), тривалість навчання 1 рік.

Кваліфікація: спеціаліст з економічної теорії.

Тематика навчання: економіка державного сектора, фінансовий менеджмент, логіка економічного розвитку, макроекономічне прогнозування.

Магістр (денна (5 місць) форма навчання), тривалість навчання 1,5 року.

Тематика навчання: актуальні проблеми політичної економії, підприємницька діяльність, управління трудовим потенціалом, страхові послуги, сучасні економічні теорії.

Спеціальність «Міжнародна економіка»

Перспективи працевлаштування: підприємства з іноземним капіталом; філії промислових і торговельних зарубіжних корпорацій; вітчизняні підприємства з зовнішньоекономічною діяльністю; вітчизняні банки, філії зарубіжних банків; міжнародні фінансові, страхові та аудиторські фірми; органи державного управління.

Бакалавр (денна (50 місць), заочна (25 місць) форми навчання), тривалість навчання — 4 роки.

Кваліфікація: бакалавр з економічної теорії.

Тематика навчання: міжнародна економіка, митне регулювання зовнішньої торгівлі, економіка зарубіжних країн, міжнародна економічна діяльність України, облік у зарубіжних країнах, економічна інтеграція.

Спеціаліст (денна (50 місць), заочна (25 місць) форма навчання), тривалість навчання — 1 рік.

Кваліфікація: спеціаліст із міжнародної економіки.

Тематика навчання: міжнародна торгівля, валютні операції, міжнародна економічна статистика, бізнес-протокол (англійською мовою), міжнародні контракти.

Спеціальність «Економічна кібернетика»

Перспективи працевлаштування: системні аналітики та ризик-менеджери; керівники фінансово-економічного відділу; спеціалісти планово-аналітичного підрозділу; керівники підрозділу в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю установи; фахівці з моніторингу та моделювання; ризик-менеджери у банківських, страхових та інвестиційних установах, підприємствах тощо.

Бакалавр (денна (50 місць), заочна (50 місць) форми навчання), тривалість навчання — 4 роки.

Кваліфікація: бакалавр з економічної кібернетики.

Тематика навчання: моделювання економіки; математичні моделі синергетичної економіки; технологія проектування та адміністрування БД і СД.

Спеціаліст (денна (25 місць), заочна (25 місць) форми навчання), тривалість навчання — 1 рік.

Кваліфікація: спеціаліст з економічної кібернетики.

Тематика навчання: моделювання економічної динаміки; математичні моделі в менеджменті і маркетингу; корпоративні інформаційні системи.

Магістр (денна (15 місць) форма навчання), тривалість навчання — 1,5 року.

Кваліфікація: магістр з економічної кібернетики.

Тематика навчання: моделювання економічної динаміки; моделювання системних характеристик в економіці.

Спеціальність «Економіка підприємства»

Перспективи працевлаштування: керівники підприємств; головні економісти підприємств, установ та організацій; начальники планово-економічної служби бюджетних і банківських установ, страхових організацій, кредитних спілок.

Бакалавр (денна (40 місць), заочна (25 місць) форми навчання), тривалість навчання — 4 роки.

Кваліфікація: бакалавр з економіки підприємства.

Тематика навчання: економіка підприємства, управління витратами, економіка й організація виробництва, проектний аналіз.

Спеціаліст (денна (25 місць) форма навчання), тривалість навчання — 1 рік.

Кваліфікація: спеціаліст  з економіки підприємства.

Тематика навчання: фінансовий менеджмент, управління потенціалом підприємства, економічна діагностика.

Спеціальність «Облік і аудит»

Перспективи працевлаштування: головні бухгалтери й економісти на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та господарювання; аудитори в аудиторських фірмах; провідні фахівці в органах державної податкової служби, контрольно-ревізійних управліннях, банківських і страхових установах, пенсійних фондах.

Бакалавр (денна (40 місць), заочна (40 місць) форми навчання), тривалість навчання — 4 роки.

Кваліфікація: бакалавр з обліку і аудиту.

Тематика навчання: фінансовий облік, податкова система, аудит, банківська справа.

Спеціаліст (денна (30 місць), заочна (30 місць) форми навчання), тривалість навчання — 4 роки.

Кваліфікація: спеціаліст з обліку і аудиту.

Тематика навчання: звітність підприємства, податковий облік, аудит, фінансовий аналіз.

Спеціальність «Менеджмент»

Перспективи працевлаштування: органи державної влади та управління підприємства; установи, організації різних форм власності та видів діяльності (промисловість, сільське господарство, торгівля, сфера послуг).

Бакалавр (денна (50 місць), заочна (50 місць) форми навчання), тривалість навчання — 4 роки.

Кваліфікація: бакалавр з менеджменту, менеджер-адміністратор.

Тематика навчання: менеджмент, управління персоналом, організація праці менеджера, комунікаційний менеджмент та PR, маркетинг, етика бізнесу, економічна безпека бізнесу.

Спеціаліст (денна (50 місць), заочна (25 місць) форми навчання), тривалість навчання — 1 рік.

Кваліфікація: спеціаліст з менеджменту організацій і адміністрування.

Тематика навчання: фінансовий менеджмент, управління якістю, управління змінами, управління проектами, управління персоналом, корпоративно-соціальна відповідальність, економічна безпека бізнесу, інформаційні системи і технології в управлінні організацією.

Спеціальність «Туризм»

Перспективи працевлаштування: керівники туристських підприємств, консультанти з подорожей та організатори турів, інструктори-методисти на туристських базах і комплексах, консультанти з туризму в апараті органів державної влади.

Бакалавр (денна (30 місць), заочна (30 місць) форми навчання), тривалість навчання — 4 роки.

Кваліфікація: бакалавр з туризму, фахівець з туристичного обслуговування.

Тематика навчання: географія туризму, рекреаційні комплекси світу, організація туристичних подорожей, туристичні ресурси України, країнознавство, музеєзнавство, спортивний туризм, організація екскурсійної діяльності.

Спеціаліст (денна (20 місць), заочна (20 місць) форми навчання), тривалість навчання — 1 рік.

Кваліфікація: спеціаліст з туризмознавства, туризмознавець, екскурсознавець.

Тематика навчання: управління якістю туристичних послуг, міжнародний туризм, бізнес-планування в туристичній галузі, регіональна політика збалансованого розвитку туризму в Україні, конкурентоспроможність туристських підприємств, управління персоналом.

Магістр (денна форма навчання, 20 місць), тривалість навчання — 1,5 року.

Кваліфікація: магістр з туризмознавства, туризмознавець, екскурсознавець.

Тематика навчання: туризмологія, екскурсологія, інноваційні технології в туризмі, виставко-ярмаркова діяльність у туризмі, маркетингові комунікації в туризмі, транспортні системи в туризмі, методика викладання у вищій школі.

Спеціальність «Готельно-ресторанна справа»

Перспективи працевлаштування: керівники структурних підрозділів у готелях і підприємствах ресторанного господарства, туристичних і санаторно-курортних комплексах, фахівці з гостинності, відпочинку, конференц-сервісу та спеціального обслуговування, фахівці з надання послуг харчування.

Бакалавр (денна (40 місць), заочна (25 місць) форми навчання), тривалість навчання — 4 роки.

Кваліфікація: бакалавр з готельно-ресторанної справи, фахівець з готельної та ресторанної справи.

Тематика навчання: організація готельного господарства; організація ресторанного господарства; громадське будівництво; стандартизація, сертифікація і метрологія.

Спеціаліст (денна форма навчання, 25 місць) тривалість навчання — 1 рік.

Кваліфікація: спеціаліст із готельної і ресторанної справи, професіонал із готельної і ресторанної справи.

Тематика навчання: готельний та ресторанний бізнес, технологія продуктів харчування функціонального призначення.

Спеціальність «Правознавство»

Перспективи працевлаштування: судові установи, органи прокуратури, внутрішніх справ, Служби безпеки України, юстиції, нотаріат, адвокатура, органи виконавчої влади, місцевого самоврядування; підприємства, установи, організації різних форм власності тощо.

Бакалавр (денна (50 місць), заочна (50 місць) форми навчання), тривалість навчання — 4 роки.

Кваліфікація: бакалавр права, юрист.

Тематика навчання: теорія держави і права, історія держави і права України та зарубіжних країн, адміністративне право, кримінальне право, цивільне право, конституційне право України та зарубіжних країн, судові та правоохоронні органи, муніципальне право, трудове право, сімейне право тощо.

Спеціаліст (денна (50 місць), заочна (30 місць) форми навчання), тривалість навчання — 1 рік.

Кваліфікація: спеціаліст права, юрист.

Тематика навчання: спадкове право, міжнародний цивільний процес, митне право, захист прав споживачів, верховенство права, виконавче провадження, актуальні проблеми кримінального права тощо.

Спеціальність «Управління фінансово-економічною безпекою»

Вступ на основі базової вищої освіти (ступінь бакалавра) будь-якого напряму підготовки або будь-якої повної вищої освіти (ступінь спеціаліста, магістра).

Перспективи працевлаштування: органи державної влади і контролю; підприємства, установи, організації різних форм власності та видів діяльності (промисловість, банки, фінансові установи, сільське господарство, торгівля, сфера послуг та інше).

Магістр (денна (15 місць), заочна (15 місць) форми навчання), тривалість навчання — 1,5 року.

Кваліфікація: професіонал з фінансово-економічної безпеки, аналітик з питань фінансово-економічної безпеки.

Тематика навчання: теорія безпеки соціальних систем, комплексне забезпечення фінансово-економічної безпеки, економічна безпека держави та тіньова економіка, обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки, інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки, організація протидії злочинам в економічній сфері.

Спеціальність «Інтелектуальна власність»

Вступ на основі базової вищої освіти (ступінь бакалавра) будь-якого напряму підготовки або будь-якої повної вищої освіти (ступінь спеціаліста, магістра).

Перспективи працевлаштування: органи державної влади, органи внутрішніх справ, організації колективного управління на підприємствах установах організаціях як державної так і приватної форми власності; наукові установи, представники з питань інтелектуальної власності, судові експерти з інтелектуальної власності.

Магістр (денна (15 місць) та заочна (15 місць) форми навчання), тривалість навчання — 2 роки.

Кваліфікація: професіонал з інтелектуальної власності.

Тематика навчання: авторське право та суміжні права, право промислової власності, набуття прав інтелектуальної власності, розпорядження правами інтелектуальної власності, економіка інтелектуальної власності, маркетинг інтелектуальної власності, управління інтелектуальною власністю.

Спеціальність «Державна служба»

Вступ на основі базової вищої освіти (ступінь бакалавра) будь-якого напряму підготовки або будь-якої повної вищої освіти (ступінь спеціаліста, магістра). Стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менше як 1 рік.

Перспективи працевлаштування: органи державної влади; органи місцевого самоврядування та інших органах; установи, на які поширюється дія Законів України «Про державну службу» та «Службу в органах місцевого самоврядування».

Магістр (денна (30 місць), заочна (50 місць) форми навчання), тривалість навчання на основі спеціаліста за денною формою — 12 місяців, за заочною — 22 місяці; на основі бакалавра за денною і заочною формами — 1,5 року.

Кваліфікація: магістр державної служби.

Тематика навчання: державне управління, державна служба, територіальне управління і місцеве самоврядування, організація діяльності державного службовця, публічне адміністрування, управління ресурсами, антикризове управління, основи демократії, політичні аспекти державного управління, політичний і адміністративний менеджмент, правове забезпечення державного регулювання, психологія управління.