bgb
 
 
 

Наукова школа Селіванової О. О. сформована наприкінці 90-х рр. ХХ ст. Має два напрями: когнітологічний і комунікативно-дискурсивний. Одна із базових концепцій цієї школи — когнітивно-ономасіологічний аналіз мотивації мовних одиниць — стала підґрунтям виконаних під керівництвом проф. Селіванової О. О. 13 дисертаційних робіт, автори яких отримали науковий ступінь кандидата наук із 4 спеціальностей: української, російської, романських і германських мов.

Когнітивна концепція Селіванової О. О. стала методологічною основою 10 дисертацій, виконаних під керівництвом інших науковців.

Комунікативно-дискурсивну концепцію Селіванової О. О. покладено в основу захищеної під її керівництвом докторської дисертації зі спеціальності «Загальне мовознавство». Напрацювання Селіванової О. О. в галузях зіставного мовознавства, лінгвістичної семантики, фразеології, термінознавства, теорії та практики перекладу, лінгвістики тексту, етнолінгвістики й дискурсології використані в дослідженнях представників її школи й інших науковців в Україні та за кордоном.

Селіванова О. О. опублікувала понад 300 наукових робіт, серед яких 12 книг. Вона є автором першої в Україні одноосібної лінгвістичної енциклопедії.

Загалом представниками цієї школи опубліковано 3 монографії, 4 підручники та понад 200 статей і матеріалів Міжнародних конференцій.