Оголошення від 09.11.2016 року

             Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького оголошує конкурс на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників:

 

Завідувачів кафедр (доктор, кандидат наук, професор, доцент):

 • образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва - 1 посада,
 • фонетики та граматики англійської мови - 1 посада,
 • моделювання економіки і бізнесу - 1 посада,
 • державного управління і соціально-політичних наук - 1 посада (доктор наук),
 • історії України - 1 посада,
 • алгебри і математичного аналізу - 1 посада,
 • прикладної психології - 1 посада.
 • російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання - 1 посада.

Професорів кафедр:

 • соціальної роботи та соціальної педагогіки - 1 посада,
 • археології та  спеціальних галузей історичної науки - 1 посада,
 • історії України - 1 посада.

Доцентів кафедр:

 • загальної педагогіки і психології - 3 посади,
 • дошкільної освіти - 1 посада,
 • соціальної роботи та соціальної педагогіки - 1 посада,
 • фонетики та граматики англійської мови - 1 посада,
 • практики англійської мови - 1 посада,
 • німецької філології - 1 посада,
 • російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання -  2 посади,
 • менеджменту та економічної безпеки - 1 посада,
 • всесвітньої історії та міжнародних відносин - 2 посади,
 • археології та спеціальних галузей історичної науки - 2 посади,
 • філософії та релігієзнавства - 1 посада,
 • журналістики, реклами та PR-технологій - 3 посади,
 • українського мовознавства і прикладної лінгвістики - 3 посади,
 • української літератури та компаративістики - 1 посада,
 • екології та агробіології - 1 посада,
 • хімії та наноматеріалознавства - 1 посада,
 • якості, стандартизації та управління проектами - 2 посади,
 • теорії і методики фізичного виховання та спортивних ігор - 1 посада,
 • анатомії, фізіології та фізичної реабілітації - 3 посади,
 • автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій - 1 посада,
 • алгебри і математичного аналізу - 1 посада,
 • математики та методики навчання математики - 1 посада,
 • глибинної корекції і психолого-соціальної реабілітації - 2 посади,
 • інформаційних  технологій - 1 посада,
 • інтелектуальних систем прийняття рішень - 1 посада,
 • військової підготовки - 2 посади.

Старших викладачів кафедр:

 • педагогіки вищої школи та освітнього менеджменту - 1 посада,
 • соціальної роботи та соціальної педагогіки - 1 посада,
 • англійської філології - 1 посада,
 • туризму і готельно-ресторанної справи - 1 посада,
 • видавничої справи, редагування та теорії інформації - 2 посади,
 • фізичного виховання - 2 посади,
 • автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій - 2 посади,
 • прикладної математики та інформатики - 1 посада,
 • психології - 1 посада,
 • інформаційних технологій - 1 посада.

Викладачів кафедр:

 • дошкільної освіти - 1 посада,
 • початкової освіти - 1 посада,
 • образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва - 2 посади,
 • теорії та практики перекладу - 2 посади,
 • менеджменту та економічної безпеки - 1 посада,
 • туризму і готельно-ресторанної справи - 1 посада,
 • економіки підприємства, обліку і аудиту - 1 посада,
 • археології та спеціальних галузей історичної науки - 1 посада,
 • біології та біохімії - 1 посада,
 • якості, стандартизації та управління проектами - 1 посада,
 • теорії і методики фізичного виховання та спортивних ігор - 2 посади,
 • спортивних дисциплін - 1 посада,
 • глибинної корекції і психолого-соціальної реабілітації - 1 посада,
 • інтелектуальних систем прийняття рішень - 2 посади,
 • військової підготовки - 2 посади.

Загальні умови участі в конкурсі: наявність наукового ступеня і (або) вченого звання відповідної наукової спеціальності за профілем кафедри, стаж науково-педагогічної роботи у ВНЗ ІІІ-IV рівня акредитації. Додатковою умовою для зайняття посади завідувача кафедри державного управління і соціально-політичних наук є наявність наукового ступеня доктора наук з державного управління або доктора політичних наук.

Строк подання заяв – 30 днів з дня опублікування оголошення.

Перелік документів, які подаються: заява на ім’я ректора університету про участь у конкурсі, особовий листок по обліку кадрів, автобіографія, засвідчені в установленому порядку копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, список опублікованих наукових праць, винаходів, публікацій. Працівники університету для участі в конкурсі подають заяву на ім’я ректора та оновлений список наукових праць, публікацій за 2015-2016 н.р.

Документи подавати до відділу кадрів за адресою: м. Черкаси, бул. Шевченка, 81, каб. 124.

Детальна інформація у відділі кадрів університету.

Довідки за телефоном - 35-44-58.