bgb
 
 

29 березня 2019 року об 1100 на базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького відбудеться науково-практична конференція за підсумками Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інтелектуальна власність».

Відповідно до пункту 1 розділу VІ Положення «Про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 605 від 18.04.2017, до участі у конференції запрошуються студенти, які займають перші 12 місць у рейтинговому списку.

 
 
Рецензії на роботи учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із інтелектуальної власності
Протокол засідання галузевої конкурсної комісії Конкурсу з інтелектуальної власності, проведеного в Черкаському національному Університеті імені Богдана Хмельницького від 29 березня 2019 року

Роботи учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інтелектуальної власності рекомендовані для захисту на науково-практичній конференції:

Штучний інтелект минуле, теперішнє, майбутнє

Характеристика інституту пародії у системі права інтелектуальної власності

Стан та перспективи удосконалення законодавства України у сфері охорони результатів раціоналізаторської діяльності

Раціоналізаторська пропозиція, як об’єкт права інтелектуальної власності

Проблеми та напрямки розвитку інтелектуального бізнесу

Проблеми захисту об’єктів авторського права в мережі Інтернет

Причини існування академічного плагіату у вищій школі

Патентоспроможність методів медичної діагностики та лікування національний та іноземний досвід

Особливості державного управління в сфері охорони прав на селекційні досягнення

Конкуренція та колізії прав інтелектуальної власності

Комплаєнс один з видів ефективного управління підприємством і захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності

Досвід управління інтелектуальною власністю в університетах та національних лабораторіях США