bgb
 
 
 

На базі Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького було підведено підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Інтелектуальна власність».

Відповідно до пункту 1 розділу VІ Положення «Про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України № 605 від 18.04.2017, до участі у конференції запрошуються студенти, які займають перші 13 місць у рейтинговому списку.

 

Лист ДНЗ «Інститут модернізації змісту освіти» від 31.03.2020 «Щодо проведення інтелектуальних студентських заходів»

 

Рейтинговий список учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з інтелектуальної власності

 

Рецензії на роботи учасників Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із інтелектуальної власності

 

Протокол засідання галузевої конкурсної комісії Конкурсу з інтелектуальної власності, проведеного в Черкаському національному Університеті імені Богдана Хмельницького

 

РОБОТИ УЧАСНИКІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ЗАХИСТУ НА НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Вартісна оцінка патентів з урахуванням їх цитування

Веб-сайт як комплексний об’єкт інтелектуальної власності

Відеогра як об’єкт права інтелектуальної власності: сучасний стан та особливості правової охорони

Державна політика управління інтелектуальною власністю в сфері національної безпеки

Дослідження проблем правової охорони і стану розвитку масових відкритих онлайн-курсів з інтелектуальної власності на провідних платформах дистанційного навчання

Запровадження інституту медіації в Україні у сфері захисту права інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність в умовах цифрової економіки в Україні: сучасний стан та напрями розвитку

Організаційно-правові механізми протидії «патентному тролінгу» в Україні

Особливості охорони нових об’єктів права інтелектуальної власності

Практика подолання проблем міжнародного трансферу технологій в умовах загострення конкурентної боротьби

Реформування судової системи України: Вищий суд з питань інтелектуальної власності

Стан законодавства України щодо винаходів та корисних моделей та дослідження шляхів його поліпшення

Судовий захист прав інтелектуальної власності

Цивільно-правове регулювання штучного інтелекту: національний та зарубіжний досвід