1. Витяг з протоколу засідання ради університету про затвердження теми дисертаційного дослідження (шифр спеціальності).
  2. Особовий листок  з місця роботи, завірений печаткою.
  3. Копія диплому  (ксерокопія)
  4. Копія залікової відомості ( додаток до диплому з оцінками).
  5. Лист-клопотання з організації на ім’я ректора про дозвіл складати кандидатські іспити (крім наших працівників).
  6. Посвідчення про складання кандидатських іспитів, для осіб які їх склали.
  7. Особиста заява на ім’я ректора. (Зразок: “Прошу допустити мене до складання кандидатського іспиту з філософії восени (навесні) 200__ року”). На кожен іспит окрема заява. Прізвище, Ім’я, по-Батькові повністю.
  8. Копія свідоцтва про шлюб (в разі зміни прізвища).
  9. Папка-швидкозшивач, папка із зав’язками та 10 аркушів паперу.

Кандидатські іспити складаються двічі на рік – навесні (з 15 травня по 15 червня)  і восени (з 15 жовтня по 15 листопада).

Документи подаються відповідно до: 15 квітня  і  до 15 вересня.

Кандидатський іспит з іноземної мови (англійської чи німецької) передбачає написання реферату. Реферати подаються до наукового відділу відповідно до 10 квітня і до 10 вересня.

Вартість іспитів розраховується на кожну сесію.

Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів –

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF

Телефон наукової частини – (0472) 37-13-14

Терентьєва Тамара Миколаївна