bgb
 
 

 СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ПІД ЧАС ВСТУПУ ДО ЧЕРКАСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

 

Під час вступу за ОС «бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

 1. Проходять вступні випробування у формі співбесіди і в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:
 1. Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожен із них не менше, ніж затверджений Університетом мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти):
 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їхнього числа.
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі у 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов;
 • особи, які у 2020 році не брали участь в основній чи в додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в «Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання»;
 • особи, звільнені з військової служби (зокрема демобілізовані) після 01 грудня 2019 включно;
 • громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном у період між 01 вересням 2019 року та 30 листопада 2020.
 1. Беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-4 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі лише на місця за кошти фізичних та / або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»):
 1. Підлягають переведенню на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Умовами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію:
 • діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;
 • діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності;
 • діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;
 • особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов'язків військової служби.
 1. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або на фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію:
 • особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;
 • особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали в зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до ухвалення постанови про відселення, – категорія 2;
 • діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;
 • особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття вищої освіти за державним (регіональним) замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пунктів 2-7 цього розділу, не були зараховані на місця державного (регіонального) замовлення (крім випадку, коли в заявах зазначено: «Претендую на участь у конкурсі лише на місця за кошти фізичних та / або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»).
 • особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;
 • діти з багатодітних сімей (5 і більше дітей).

Під час вступу за ОС «бакалавр» на основі ОКР «молодшого спеціаліста»

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста є участь у конкурсному відборі за іспитами.

Проходять вступні випробування у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання) та в разі отримання кількості балів за кожен із них не менше, ніж затверджений Університетом мінімальний рівень, допускаються до участі в конкурсному відборі під час вступу для здобуття вищої освіти на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

 • особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їхнього числа.
 • особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі у 2020 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов;
 • особи, які у 2020 році не брали участь в основній чи в додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в «Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання»;
 • особи, звільнені з військової служби (зокрема демобілізовані) після 01 грудня 2019 включно.

Під час вступу за ОС «магістр»

Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) є участь у конкурсному відборі за іспитами у закладі вищої освіти замість єдиного вступного випробування та/або єдиного вступного іспиту.

 1. Під час вступу для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 Право беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів в Університеті (замість єдиного фахового вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права й загальних навчальних правничих компетентностей) та під час вступу для здобуття ступеня магістра за усіма спеціальностями (крім спеціальностей галузі знань 01 Освіта/Педагогіка) (замість єдиного вступного іспиту з іноземної мови):

-    особи, які не можуть взяти участь у єдиному вступному іспиті та єдиному фаховому вступному випробуванні через наявність у них захворювань, зазначених у «Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

-    особи, які для виконання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування потребують створення інших особливих умов, ніж зазначені в Переліку особливих (спеціальних) умов, що створюють для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1708/29838, за кодами 0101 – 0104, 0201 – 0203, 0206, 0301 – 0306, 0401, 0501, 0601, 0701, 0702;

-    вступники, звільнені з військової служби (зокрема демобілізовані) починаючи з 01 квітня 2020 року.