Відповідно до «Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти у 2018 році» та «Правил прийому до Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького у 2018 році» для вступу на магістерські програми в Університеті передбачено обов’язкове складання вступних випробувань у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови за такими спеціальностями та освітніми програмами:

 

Галузь знань

Спеціальність (спеціалізація)

Освітні програми

Код

Назва

Код

Назва

Назва

Навчально-науковий інститут економіки і права

05

Соціальні та поведінкові науки

051

Економіка

Економічна кібернетика

Економіка та бізнес

Економіка та економічна політика

08

Право

081

Право

Публічне право

Приватне право та інтелектуальна власність

24

Сфера обслуговування

242

Туризм

Туризм

29

Міжнародні відносини

292

Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

Навчально-науковий інститут історії і філософії

03

Гуманітарні науки

032

Історія та археологія

Етнологія

Архівознавство

03

Гуманітарні науки

033

Філософія

Філософія

Навчально-науковий інститут української філології та соціальних комунікацій

06

Журналістика

061

Журналістика

Журналістика

Психологічний факультет

05

Соціальні та поведінкові науки

053

Психологія

Психологія

Практична психологія

Глибинна психокорекція

Медична психологія

 

Тестові завдання єдиного вступного іспиту з іноземної мови укладатимуть відповідно до Програм ЗНО з іноземних мов для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затверджених наказом МОН від 03 лютого 2016 року № 77.

У 2018 році єдиний вступний іспит з іноземної мови до магістратури не матиме частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови».

Окрім іспиту з іноземної мови вступники на магістратуру за спеціальністю 081 «Право» (освітні програми «Публічне право», «Приватне право та інтелектуальна власність») також повинні будуть скласти єдине фахове вступне випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей.

Тестові завдання блоку Право укладатимуться відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН від 7 лютого 2018 року № 115. Тести міститимуть завдання з 8 базових правничих дисциплін:

  • конституційне право України
  • адміністративне право України
  • цивільне право України
  • цивільне процесуальне право України
  • кримінальне право України
  • кримінальне процесуальне право України
  • міжнародне публічне право
  • міжнародний захист прав людини.

Тестові завдання блоку Загальних навчальних правничих компетентностей укладатимуться відповідно до Програми, затвердженої наказом МОН від 8 квітня 2016 року № 409. Тести міститимуть розділи для оцінювання критичного, аналітичного та логічного мислення.

Зареєструватися для складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови та єдиного фахового вступного випробування з права та загальних навчальних правничих компетентностей можна буде з 14 травня до 5 червня 2018 року. Самі ж тестування проходитимуть у 2 етапи: 11 липня – з іноземної мови, 13 липня – з права та правничих компетентностей. 

Для вступників до магістратури за вказаними спеціальностями, які вступають на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), передбачено додаткове вступне випробування у формі співбесіди з профпридатності.

 

Для вступу до магістратури за іншими спеціальностями вступники мають скласти в Університеті вступний іспит з іноземної мови та фахове вступне випробування. Ті, хто вступатимуть на основі ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня), здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), повинні скласти додаткове вступне випробування у формі співбесіди з профпридатності.