081 Право

Програма єдиного фахового вступного випробування

Програма з загальної  навчальної правничої компетентності

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови

Програма додаткового вступного випробування у формі співбесіди

Фахове випробування

011 Освітні, педагогічні науки (освітні вимірювання)

011 Освітні, педагогічні науки (Інформаційно-комунікативні технології в освіті)

011 Освітні, педагогічні науки (педагогіка вищої школи)

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта (Психологія)

014 Середня освіта (історія), 032 Історія та археологія (етнологія, архівознавство; музеєзнавство, пам’яткознавство; історія мистецтв)

014 Середня освіта (мова і література російська)

035 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад))

014 Середня освіта (образотворче мистецтво)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (образотворче мистецтво, декоративне мистецтво)

014 Середня освіта (фізична культура)017 Фізична культура і спорт

014 Середня освіта (біологія)

091 Біологія (біологія; лабораторний аналіз)

014 Середня освіта (мова і література англійська)

035 Філологія (германські мови та літератури (переклад))

014 Середня освіта (українська мова і література), 035 Філологія (українська мова і література; фольклористика; прикладна лінгвістика)

014 Середня освіта (хімія)

102 Хімія (хімія; лабораторний аналіз)

014 Середня освіта (Мова і література (німецька)) (Мова і література німецька. Друга мова англійська)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (Мова і література англійська. Друга мова німецька)

014 Середня освіта (мова і література (російська)) (мова і література російська. Друга мова англійська, польська)

033 Філософія

035 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад))

035 Філологія (германські мови та літератури (переклад))

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька) (Германські мови та літератури (німецька, англійська))

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) (Германські мови та літератури (англійська, німецька))

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) (Переклад германські мови (англійська))

035 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російка) (Переклад слов’янські мови (російська, польська, англійська))

035 Філологія (Слов’янські мови та література (переклад включно), перша – російка) (Слов’янські мови та література (російка, англійська, польська))

014 Середня освіта (фізика),

104 Фізика та астрономія

0051 Економіка (економічна кібернетика моделювання економіки і бізнесу)

0051 Економіка (економічна теорія; економіка та бізнес; економіка та економічна політика)

053 Психологія (психологія; практична психологія; глибинна психокорекція)

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент (управління фінансово-економічною безпекою, менеджмент організацій, аграрний менеджмент)

091 Біологія (спортивна фізіологія та реабілітація)

101 Екологія (екологічний менеджмент)

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення (програмне забезпечення систем)

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (управління проектами)

122 Комп’ютерні науки (інформаційні управляючі системи та технології)

124 Системний аналіз (системи і методи прийняття рішень)

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (якість, стандартизація та сертифікація)

231 Соціальна робота (соціальна робота, соціальна педегогіка

242 Туризм

281 Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес, Економіка європейської інтеграції)

 

Співбесіди

011 Освітні, педагогічні науки (освітні вимірювання)

011 Освітні, педагогічні науки (педагогіка вищої школи)

011 Освітні педагогічні науки (Інформаційно-комунікаційні технології в освіті)

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта (Психологія)  

014 Середня освіта (біологія)

091 Біологія (біологія; лабораторний аналіз)

014 Середня освіта (хімія)

102 Хімія (хімія; лабораторний аналіз)

014 Середня освіта (Фізика), 104 Фізика та астрономія

014 Середня освіта (фізична культура), 017 Фізична культура і спорт

014 Середня освіта (історія)032 Історія та археологія (етнологія, архівознавство; музеєзнавство, пам’яткознавство; історія мистецтв)

033 Філософія

035 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад))

035 Філологія (германські мови та літератури (переклад))

014 Середня освіта (українська мова і література)035 Філологія (українська мова і література; фольклористика; прикладна лінгвістика)

014 Середня освіта (Мова і література (англійська)) (Мова і література англійська. Друга мова німецька)

014 Середня освіта (Мова і література (російська)) (Мова і література російська. Друга мова англійська-польська)

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) (Германські мови та література (англійська, німецька))

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) (Переклад германські мови (англійська))

035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька) (Германські мови та літератури (німецька, англійська))

035 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська) (Переклад слов’янські мови (російська, польська, англійська))

035 Філологія (Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська) (Слов’янські мови та літератури (російська, англійська, польська))

035 Філологія (слов’янські мови та літератури (переклад))

035 Філологія (германські мови та літератури (переклад))

051 Економіка (економічна кібернетика моделювання економіки і бізнесу)

051 Економіка (економічна теорія; економіка та бізнес; економіка та економічна політика)

053 Психологія (психологія; практична психологія; глибинна психокорекція)

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

073 Менеджмент (управління фінансово-економічною безпекою, менеджмент організацій, аграрний менеджмент)

091 Біологія (Спортивна фізіологія та реабілітація)

101 Екологія (екологічний менеджмент)

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення (програмне забезпечення систем)

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології (управління проектами)

122 Комп’ютерні науки (інформаційні управляючі системи та технології)

124 Системний аналіз (системи і методи прийняття рішень)

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (якість, стандартизація та сертифікація)

231 Соціальна робота

242 Туризм

281 Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини (міжнародні економічні відносини; міжнародний бізнес; економіка європейської інтеграції)

 

Програми вступних випробувань для всіх спеціальностей

Англійська мова для всіх спеціальностей

Німецька мова для всіх спеціальностей

Іспанська мова для всіх спеціальностей

Французька мова для всіх спеціальностей