Фахове випробування

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Середня освіта (Інформатика)

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)

014 Середня освіта (Українська мова і література)

014 Середня освіта (мова і література (російська))

032 Історія та археологія, 014 Середня освіта (Історія)

033 Філософія

035 Філологія (мова і література (російська))

035 Філологія (мова і література (англійська)), 014 Середня освіта (мова і література (англійська))

035 Філологія (мова і література (німецька)), 014 Середня освіта (мова і література (німецька))

035 Філологія (мова і література (російська)), 014 Середня освіта (мова і література (російська))

051 Економіка (Економіка та бізнес)

051 Економіка (Економіка підприємства)

051 Економіка (економічна кібернетика)

052 Політологія

053 Психологія (Психологія, Практична психологія)

061 Журналістика (Журналістика, Видавнича справа та редагування)

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

091 Біологія, 014 Середня освіта (біологія)

101 Екологія

102 Хімія, 014 Середня освіта (хімія)

111 Математика, 014 Середня освіта (математика)

121 Інженерія програмного забезпечення,

122 Комп’ютерні науки, 

124 Системний аналіз

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

231 Соціальна робота (Соціальна робота, Соціальна педагогіка)

281 Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес, Економіка європейської інтеграції)

 

Співбесіди

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Середня освіта (Інформатика)

014 Середня освіта (Фізична культура)

016 Спеціальна освіта (Здоров’я людини)

017 Фізична культура і спорт

035 Філологія (мова і література (російська))

014 Середня освіта (мова і література (російська))

014 Середня освіта (математика) 111 Математика

032 Історія та археологія , 014 Середня освіта (Історія)

033 Філософія

035 Філологія (мова і література (англійська)), 014 Середня освіта (мова і література (англійська))

035 Філологія (мова і література (німецька)), 014 Середня освіта (мова і література (німецька))

035 Філологія (мова і література (російська)), 014 Середня освіта (мова і література (російська))

051 Економіка (Економіка підприємства)

051 Економіка (економічна кібернетика)

051 Економіка (Економіка та бізнес)

051 Економіка (економічна теорія)

052 Політологія

053 Психологія (Психологія, Практична психологія)

061 Журналістика (Журналістика, Видавнича справа та редагування)

071 Облік і оподаткування (Облік і аудит)

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

091 Біологія, 014 Середня освіта (біологія)

101 Екологія

102 Хімія, 014 Середня освіта (хімія)

104 Фізика та астрономія, 014 Середня освіта (фізика)

014 Середня освіта (фізика)

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

124 Системний аналіз

126 Інформаційні системи та технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

231 Соціальна робота (Соціальна робота, Соціальна педагогіка)

241 Готельно-ресторанна справа

242Туризм

281 Публічне управління та адмініструванн

292 Міжнародні економічні відносини (Міжнародний бізнес, Економіка європейської інтеграції)