bgb
 
 

Фахове випробування

012 Дошкільна освіта

013 Початкова освіта

014 Середня освіта (Інформатика)

014 Середня освіта (Історія), 032 Історія та археологія

014 Середня освіта (Хімія)

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)), 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)), 035.04 Філологія (Мова та література німецька)

033 Філософія

051 Економіка (Економіка підприємства)

051 Економіка (економічна кібернетика)

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

056 Міжнародна економіка (Міжнародні економічні відносини)

071 Облік і оподаткування (Облік і оподаткування)

073 Менеджмент

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

101 Екологія

104 Фізика та астрономія, 014 Середня освіта (фізика)

111 Математика, 014 Середня освіта (математика)

113 Прикладна математика

121 Інженерія програмного забезпечення

122 Комп’ютерні науки

124 Системний аналіз

126 Інформаційні системи та технології

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація)

231 Соціальна робота (Соціальна робота)

281 Публічне управління та адміністрування

Співбесіди

014 Середня освіта (Історія), 032 Історія та археологія

014 Середня освіта (Хімія)

014.02 Середня освіта (Мова і література (німецька)), 035.04 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно)

051 Економіка (Економіка та бізнес)

051 Економіка (економічна теорія)

056 Міжнародна економіка (Міжнародні економічні відносини)

101 Екологія

101 Екологія

113 Прикладна математика

126 Інформаційні системи та технології

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація)