bgb
 
 

Для вступників, які у терміни з 01 по 30 вересня 2019 р. подали документи для вступу за ОС «магістр» на основі ОС «бакалавр» за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 12 «Інформаційні технології», 24 «Сфера обслуговування», 28 «Публічне управління та адміністрування» та 29 «Міжнародні відносини» буде проводитися реєстрація для складання єдиного вступного випробування з іноземної мови.

Пункт реєстрації розташований за адресою: бульвар Шевченка, 79, навчальний корпус № 3, кабінет № 244. Пункт працюватиме з 07 по 15 жовтня (крім вихідних днів) з 13:00 до 16:00.

Звертатися за телефоном: 56-56-04; 094-984-66-04.