bgb
 
 

Кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики навчанняЧеркаського національного університету імені Богдана Хмельницького та кафедра російської мови і літератури Київського національного лінгвістичного університету дистанційно проводять V Міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми мовної особистості: лінгвістика і лінгводидактика».

Співорганізатори конференції: Інститут мовознавства імені О.О. Потебні НАН України, Бакинський слов’янський університет (Азербайджанська Республіка), кафедра сучасної російської мови Узбецького державного університету світових мов (Республіка Узбекистан), Університет Кентербері, Крайстчеч (Нова Зеландія), Мюнстерський університет (Федеративна Республіка Німеччина), Інститут іноземних мов Чанчунського університету (Китайська Народна Республіка).

Конференція відбудеться 26-27 листопада.

Передбачається робота таких секцій і круглих столів:

1.       Питання теорії мовної особистості.

2.       Мовна особистість у соціокультурному та етнокультурному аспектах.

3.       Мовна особистість у структурі комунікативної ситуації.

4.       Мовна особистість у контексті міжкультурної комунікації.

5.       Мовна особистість у когнітивному та психологічному аспектах.

6.       Мовна поведінка в умовах суспільно-економічних трансформацій.

7.       Галерея ідіолектів (мовні портрети).

8.       Формування мовної особистості у процесі навчання мов.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

За результатами роботи конференції всім учасникам упродовж одного тижня будуть надіслані в електронному вигляді сертифікат про участь у заході; програма конференції; збірник наукових праць.

Матеріали доповідей (5-7 стор.) будуть розміщені у збірнику конференції «Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика».

Комплект матеріалів (заповнену анкету учасника (Петренко Л._анкета), електронну версію статті (Петренко Л_стаття)) надсилати за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або Кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького (Василенко Марині Петрівні), м. Черкаси, бульв. Шевченка,81 каб. 426, 18031, Україна до 16 листопада 2020 року.

За довідками звертатися за телефоном: (+380742) 37 11 03 — кафедра російської мови, зарубіжної літератури та методики навчання.

АНКЕТА УЧАСНИКА

Прізвище_____________________

Ім’я_________________________

По батькові____________________

Науковий ступінь, вчене звання___________________

Місце роботи___________________

Посада_________________________

Назва доповіді__________________

Електронна адреса для листування ____________

Контактні телефони _____________

 

Вимоги до оформлення статті у збірник

«Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика»

1. Формат аркуша А 4, відступи: зліва — 3 см, справа — 1 см, зверху та знизу — 2 см.

2. Текст: шрифт — Times New Roman; розмір шрифту — 12, інтервал — 1,5, абзац — 1 см. Якщо в статті використано інші шрифти, крім Times New Roman, їх потрібно подати окремо.

Чітко розрізняються дефіс (-) і тире (–). Використовується нерозривний пробіл: В. М. Русанівський і т. д. Схеми, таблиці друкують 10 кеглем. Ілюстративний матеріал — курсивом; елементи тексту, які потребують виділення, подаються жирним шрифтом; значення слів, висловів тощо беруться в лапки, напр.: — «What’s the matter?» «I don’t know. I just feel terrible» (13, с. 65).

Посилання на літературу даються зі вказівкою номера джерела в порядку згадування в тексті (не за абеткою); після номера джерела ставиться кома, потім мала буква с із крапкою: [14, с. 32]. Список літератури оформлюють згідно з новим державним стандартом.

Підрядкові виноски не допускаються. Доповідь подається в електронному варіанті без нумерації сторінок у вигляді прикріпленого файлу у форматі *doc (у разі використання нестандартних шрифтів просимо надіслати їх додатково).

3. Послідовність розміщення матеріалу:

— ініціали та прізвище автора розміщують праворуч;

— нижче курсивом — місце роботи (назва навчального закладу або установи наводиться без скорочень);

— відцентрована назва публікації друкується великими жирними літерами 14 кеглем;

— після цього подається анотація українською мовою з ключовими словами (10 кеглем через 1 інтервал); анотації російською та англійською мовами з ключовими словами після списку літератури (не більше 100 слів кожна).

Зразок структури доповіді

О. П. БАРМЕНКОВА

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ И. БАБЕЛЯ

Анотація українською мовою

Виклад основного матеріалу.

Література

Анотації російською та англійською мовами з ключовими словами

Оргкомітет